VOORWAARDEN ACTIES – Natural Self

VOORWAARDEN ACTIES

Bekijk hier al de voorwaarden voor de actie

www.naturalself.eu

Fortune Cookies januari 2023

Tussen de periode van 1 januari 2023 en 31 januari 2023 23:59 uur (CEST) lanceert SELF een actie waarbij ingelogde klanten bij aankoop vanaf 60 euro een ad-random SELF Fortune Cookie ontvangen. In deze gelukskoekjes zit een unieke code die toegang geeft tot een exclusief SELF cadeau.

Beschikbare cadeau’s (code is te vinden bij het openbreken van het koekje):

  • Boost of Softness Konjac Sponge Rose
  • Boost of Indulgence Facial Mask
  • Little SELF Gift
  • Texture Hair Comb

Voorwaarden:

  • De actie is geldig op de officiële website van SELF (www.naturalself.eu) en dit zolang de voorraad strekt.
  • De actie is niet cumuleerbaar met andere acties.
  • Code kan ingewisseld worden vanaf een bestedingsbedrag van 50,00 euro.
  • Code is geldig tot 31/03/2023

N.V.T.: 1. DEELNAME WEDSTRIJD

1.1 Er is geen aankoopverplichting, maar u moet wel een geldig e-mailadres en toegang tot internet hebben.

1.2 Men kan alleen via een inschrijving op de Casa website deelnemen aan de wedstrijd. Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen. Een persoon wordt willekeurig gekozen en ontvangt het artikel Jacki ter waarde van 127 euro. De specifieke voorwaarden voor deze prijs, vind je onderaan op deze pagina.

1.3 Alle inwoners van België en Nederland en van 18 jaar en ouder, mogen deelnemen aan deze wedstrijd, met uitsluiting van vaste en tijdelijke medewerkers van SELF en CASA. CASA behoudt als organisator het recht om personen te weigeren tot de wedstrijd. Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.

1.4 CASA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die onvolledig of beschadigd zijn of CASA niet op de uiterste datum bereiken om welke reden dan ook (met inbegrip van eventuele problemen op de Instagram-site, eventuele problemen met netwerken of online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur of software, storingen vanwege technische problemen of verkeerscongestie op internet, telefoonlijnen of op een website, of een combinatie
hiervan.)

1.5 Door uw gegevens in te dienen en via uw mailadres aan deze wedstrijddeel te nemen, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van CASA. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring akkoord gaat, kunt u niet aan deze wedstrijd deelnemen.

N.V.T.: 2. DE WEDSTRIJD

2.1 Om deel te nemen aan de wedstrijd dient u zich officieel kandidaat te stellen via de CASA-inschrijfforumier.

2.2  Elke persoon kan slechts 1 x meespelen, ook al heeft hij / zij verschillende mail-accounts. Wanneer blijkt dat de deelnemer verschillende mailadressen heeft en hiermee verschillende keren deelneemt, dan zal deze deelnemer worden uitgesloten van de wedstrijd. De organisatoren houden zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Deze personen kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor de prijs.

2.3 De deelnameperiode van de wedstrijd loopt van de openingsdatum op 27 januari 19:00 uur (CEST) tot de sluitingsdatum op 6 februari 23:59 uur (CEST). Deelnamen buiten de deelnameperiode worden niet geaccepteerd voor deelname aan de wedstrijd.

2.4 SELF/CASA zal elke deelname verwerpen die niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en elke inzending verwerpen die volgens SELF’s/CASA’s redelijke oordeel: (i) content bevat die
beledigend is of negatieve gevolgen heeft voor de naam, reputatie of goodwill van SELF of merkpartners; (ii) inclusief handelsmerken, logo’s of auteursrechtelijk beschermd
materiaal dat niet uw eigendom is of dat u gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar (waaronder beroemde namen,
bedrijfsnamen, etc.); (iii) lasterlijk is voor, een verkeerde voorstelling maakt van of beledigend is voor andere personen of ondernemingen, waaronder, maar niet beperkt
tot SELF (met inbegrip van haar partners); of (iv) een politieke agenda promoot.

N.V.T.: 3. SELECTIE

3.1 De winnaar van deze wedstrijd is diegene die op willekeurige wijze geloot wordt door het team van CASA. De loting zal gebeuren via een onafhankelijke programma.

3.2 SELF zal de winnaar op de hoogte brengen (binnen 1 week na beëindiging van de wedstrijd) per e-mail.

3.3 De winaar is vereist de aanvaarding van de prijs te bevestigen binnen 5 dagen nadat deze door SELF is ingelicht over het winnen van de wedstrijd. Indien de prijs niet binnen deze tijd door de winnaar wordt geaccepteerd of als de gekozen winnaar niet in staat is de prijs te accepteren, dan kan SELF de aanbieding intrekken en de prijs aan de op een na beste inzending geven.

N.V.T.: 4. PRIJS

4.1 De winnaar van de wedstrijd ontvangt een bouclé poef van CASA t.w.v. 127 euro.

4.2 De prijs is niet overdraagbaar. Er is absoluut geen geld of ander alternatief voor de prijzen beschikbaar, behalve als de opgegeven prijs om wat voor reden ook niet beschikbaar is. In dat geval behoudt CASA zich het recht voor om een vergelijkbare prijs met gelijkwaardige of hogere specificaties en/of waarde aan te bieden.

4.3 De winnaar is verantwoordelijk voor eventuele verplichtingen die voortvloeien uit het winnen van de wedstrijd. De winnaar kan worden verzocht om schriftelijke, fotografische en/of audiovisuele materialen gerelateerd aan de prijs in te dienen wanneer dat redelijkerwijs nodig is voor SELF.

4.4 De winnaar stemt er hierbij mee in om deel te nemen aan latere reclamedoeleinden en met het gebruik van zijn/haar naam en gelijkenis in dergelijke reclames wanneer dat redelijkerwijs nodig is voor SELF.

N.V.T.: 5. GARANTIES (NIET VAN TOEPASSING WINACTIE CASA)

5.1 Door deelname aan deze wedstrijd bevestigt u hierbij dat uw afbeelding volledig in handen is van u en dat niets in de afbeelding inbreuk maakt op auteursrecht of enig recht van derden. U vrijwaart SELF hierbij van enige en alle claims en eisen voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van uw afbeelding door SELF, met inbegrip van maar niet beperkt tot claims in verband met copyright of merkinbreuk, schending van de privacy of publiciteitsrechten, smaad, inbreuk op morele rechten en andere persoonlijke en eigendomsrechten binnen elk rechtsgebied.

5.2 Door deelname aan deze wedstrijd bevestigt u hierbij ook dat u schriftelijke toestemming hebt gekregen van iedereen die in uw afbeelding staat (of van de ouders
of de voogd van de desbetreffende persoon indien het individu jonger is dan 18 jaar) om de afbeelding in te dienen als onderdeel van uw deelname aan de wedstrijd,
voorafgaand aan de deelname.

N.V.T.: 6. LICENTIE (NIET VAN TOEPASSING WINACTIE CASA)

Door deelname aan deze wedstrijd verleent u aan SELF een eeuwigdurende, royaltyvrije, niet-exclusieve, overdraagbare licentie voor het gebruiken, bewerken,
publiceren, vertalen, wijzigen, aanpassen, beschikbaar maken en distribueren van uw afbeelding, over de gehele wereld in alle media die nu bekend zijn of hierna worden uitgevonden, voor elk doel. U verbindt zich ertoe om alle benodige documentatie te verzamelen ter formalisering van de licenties op aanvraag en op kosten van SELF.

N.V.T.: 7. GEGEVENS EN PRIVACY

7.1 Bvba Herself, met maatschappelijke zetel te Pelt, opgenomen in de KBO onder het nummer BE0644440185 is de houder van uw gegevens voor toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, aangepast of vervangen met betrekking tot eventuele door u verstrekte persoonlijke gegevens. Alle
persoonlijke gegevens die bij SELF worden ingediend, worden verwerkt door deze wedstrijd en, indien van toepassing, voor marketingdoeleinden van SELF en dochterondernemingen van SELF – wanneer u gekozen hebt voor marketingcommunicatie van SELF. De verstrekte persoonlijke gegevens worden beveiligd bewaard en kunnen worden overgedragen naar een beveiligde server buiten de EER.

7.2 Uw persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan het Privacybeleid van SELF inzake consumentengegevens https://www.naturalself.eu/nl/cookie-wetgeving

N.V.T.: 8. DISCLAIMER

8.1 Door deel te nemen aan de wedstrijd vrijwaart u SELF/CASA van claims of gedingen die voortvloeien uit deelname aan de wedstrijd of ontvangst van de prijs.

8.2 Deze wedstrijd is op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven, beheerd door of geassocieerd met Instagram. U begrijpt dat u uw gegevens aan SELF/CASA geeft en niet aan Instagram en dat Instagram niet aansprakelijk is voor enig onderdeel van deze wedstrijd.

N.V.T.: 9. ALGEMEEN

9.1 Als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden die redelijkerwijs niet toe te schrijven zijn aan SELF/CASA en alleen in gevallen waar dit onvermijdelijk is, behoudt SELF/CASA zich het recht voor om in elk stadium de wedstrijd of deze voorwaarden te annuleren of aan te passen, maar SELF/CASA zal er altijd naar streven om de gevolgen voor u tot een
minimum te beperken om onnodige teleurstellingen te voorkomen.

9.2 De naam en het land van de winnaar wordt beschikbaar gesteld door een mail te sturen naar isabelle@naturalself.be en zal na 6 februari 2022 voor vier (4) weken beschikbaar zijn.

9.3 Als consument zijn de wetten van het land waar u uw verblijfplaats hebt van toepassing op deze wedstrijd en is het mogelijk dat u een gerechtelijke procedure kunt aanspannen in uw eigen taal bij uw eigen lokale rechtbank. Een lokale consumentenadviesorganisatie zal in staat zijn u te informeren over uw rechten. Deze voorwaarden vormen geen beperking voor eventuele wettelijke rechten die mogelijk van toepassing zijn. Als u volgens uw lokale wetten geen consument bent, zijn de wetten van Engeland en Wales van toepassing op deze wedstrijd en gaan partijen akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

  • Awards
  • Awards
Winkelwagen
Bij aankoop vanaf €60 ontvang je een travelsize deo of body scrub cadeau. Dit aanbod is alleen geldig voor ingelogde leden en als je het cadeautje tijdens het afrekenen hebt geselecteerd.
Geen producten in de winkelwagen
Verder winkelen