Voorwaarden acties

1 - Algemene voorwaarden giveaways

1.1 Door deel te nemen aan een giveaway of wedstrijd van Herself nv, geef je Herself nv het recht om je inzending wereldwijd en voor altijd te gebruiken op alle media. Dit houdt in dat Herself nv je inzending kan herplaatsen, publiceren, reproduceren, verspreiden, weergeven, uitvoeren, er afgeleide werken van maken of op andere manieren gebruiken, zonder dat je hier verder voor betaald wordt.

1.2 Wedstrijden of giveaways op Facebook, Instagram en TikTok van Herself nv worden niet gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook, Instagram of TikTok.

1.3 Prijzen zijn niet uit te breiden, niet overdraagbaar, niet-restitueerbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of andere alternatieven.

1.4 Door deel te nemen aan een giveaway of wedstrijd van Herself nv, verklaar je dat je voldoet aan de deelnamevereisten zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden. Je gaat akkoord met deze voorwaarden, de specifieke regels van de wedstrijd of giveaway, de voorwaarden en richtlijnen van Facebook, Instagram en TikTok, alle toepasselijke wetten en voorschriften, en de beslissingen van Herself of haar vertegenwoordigers.

1.5 Wedstrijden en giveaways zijn, tenzij anders vermeld, open voor inwoners van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland, met uitzondering van gebieden waar Herself nv niet levert. Deelnemers moeten (i) de meerderjarige leeftijd hebben bereikt in hun woonplaats voor de start van de wedstrijd of giveaway, (ii) geen eerdere winnaar zijn geweest bij wedstrijden, giveaways of promoties van Herself nv; en (iii) toegang hebben tot internet en een geldig Facebook en/of Instagram en/of TikTok-account hebben. Werknemers van Herself nv en hun directe familieleden, evenals onze detailhandelaren en leveranciers, zijn uitgesloten van deelname. Elke deelnemer mag slechts één inzending doen.

1.6 Als je een prijs wint, heb je 24 uur de tijd om deze te claimen nadat je als winnaar bent aangekondigd. Daarna behoudt Herself nv zich het recht voor om
een nieuwe winnaar te kiezen. De winnaar moet Herself nv alle vereiste informatie verstrekken om de prijs te claimen. Als deze informatie niet kan worden bevestigd, kan Herself nv de prijs inhouden. Indien nodig moet de winnaar ook een publiciteitsvrijgaveformulier ondertekenen en terugsturen om de prijs te ontvangen.

1.7 Prijzen worden binnen 30 dagen na ontvangst van de benodigde informatie aan de winnaar verstuurd. Als de vereiste informatie niet binnen de gestelde tijd is verstrekt, wordt de winnaar gediskwalificeerd. Als een winnaar niet bereikbaar is via het opgegeven e-mailadres, of als een bericht onbestelbaar wordt geretourneerd, vervalt de prijs. Herself nv is niet verantwoordelijk voor winnaars die niet in aanmerking komen voor een prijs of die de prijs niet kunnen of willen accepteren.

1.8 Tenzij anders bepaald in de wet, worden prijzen verstrekt "zoals ze zijn" zonder enige garantie.

1.9 Herself nv behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren die knoeien met het deelnameproces, de wedstrijd of giveaway verstoren, of zich
onsportief gedragen. Herself nv kan inzendingen verwijderen die de regels of intellectuele eigendomsrechten schenden.

1.10 Persoonlijke informatie die wordt ingezonden in verband met een wedstrijd of giveaway wordt behandeld volgens het Privacybeleid van Herself nv,
dat te vinden is op https://naturalself.eu/nl/privacy-cookie-policy. Door deel te nemen aan een wedstrijd of giveaway geef je Herself nv toestemming om je persoonlijke gegevens te verzamelen, op te slaan en te gebruiken voor de administratie en afhandeling van de wedstrijd of giveaway. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de publicatie van bepaalde informatie of om te vragen dat de hoeveelheid gepubliceerde informatie wordt verminderd door contact op te nemen met Herself nv.

1.11 Herself nv behoudt zich het recht voor om wedstrijden of giveaways op elk moment op te annuleren, te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande
kennisgeving.

1.12 Winnaars zijn verantwoordelijk voor alle belastingen en kosten die van toepassing zijn op de prijzen. Herself nv kan prijzen vervangen door prijzen van gelijke of grotere waarde om welke reden dan ook.

2 - Actie Kraslot 8 Years of Self Love

2.1 Algemeen overzicht: Er is geen aankoop verplicht om deel te nemen of te winnen. De “naturalself.eu Kraslot Actie” (“Promotie”) begint op 26 juni 2024 om 13:00 uur C.E.T. en eindigt op 10 juli 2024 om 23:59 uur C.E.T. of zodra alle 500 prijzen zijn uitgereikt. Alle inzendingen moeten uiterlijk op 20 juli 2024 om 23:59 uur C.E.T. ontvangen zijn. Deelname garandeert geen ontvangst van een Self kraslot, gezien de beperkte beschikbaarheid. Door deel te nemen, accepteert en stemt elke deelnemer onvoorwaardelijk in met deze Officiële Regels en de beslissingen van Herself nv, die definitief en bindend zijn in alle opzichten. Deze Promotie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook, Twitter, Instagram, TikTok of enige andere sociale mediaplatforms.

2.2 Deelnamevoorwaarden: De Promotie staat open voor wettige inwoners van de Europese Unie. Deelnemers moeten ten minste 18 jaar oud zijn. Werknemers van Herself nv, hun directe familieleden en personen die in hetzelfde huishouden wonen, zijn uitgesloten van deelname. De Promotie is onderworpen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften.

2.3 Hoe deel te nemen:

 • Geen aankoop nodig: Plaats een bestelling op www.naturalself.eu tijdens de Promotieperiode om een Self kraslot te ontvangen. Er is geen minimale bestelwaarde vereist.
 • Alternatieve methode: Stuur een e-mail met als onderwerp "Verjaardag Kraslot Promotie" naar team@naturalself.eu tijdens de Promotieperiode om een kraslot aan te vragen.
 • Deelnemers zijn beperkt tot één kraslot per persoon, ongeacht het aantal aankopen.


2.4 Deelnamevereisten

 • Geen aankoop vereist.
 • Eén kraslot per deelnemer.
 • Inzendingen worden eigendom van de Sponsor en worden niet geretourneerd.
 • Valse of misleidende inzendingen worden gediskwalificeerd.
 • Automatische inzendingen worden gediskwalificeerd.
 • Inzendingen moeten in overeenstemming zijn met de Officiële Regels.

2.5 Winnaarselectie: Elk kraslot heeft een uitdrukking waarbij één kraslot verwijst naar een jaar gratis skincare, 8 kraslotten naar het winnen van een selfcare pakket en 491 met de boodschap dat er niets gewonnen is.

 • Hoofdprijs: één jaar lang gratis skincare waarbij de winnaar 4 x een selfcare pakket t.w.v. €150 ontvangt.
 • Overige prijzen: 8 x selfcare pakket t.w.v. €150

2.6 Prijsverzilvering:

 1. Deel een foto van je kaslotje op social media en tag ons op Instagram of Facebook.
 2. Stuur een e-mail met je naam, adres, screenshot van je gedeelde foto en het antwoord op de schiftingsvraag naar marketging@naturalself.eu

Schiftingsvraag: In welk jaar is Self opgericht?

 2.7 Algemene bepalingen: Deelname aan de Promotie betekent dat je je persoonlijke informatie verstrekt aan Herself nv, die zal worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van de Sponsor. Herself nv is niet verantwoordelijk voor verloren, late, verkeerd bezorgde, onvolledige of beschadigde inzendingen of krasloten.

Door deel te nemen aan deze Promotie accepteert en stemt de deelnemer in met deze Officiële Regels.